Nový 5-osový DOOSAN CNC Stroj

Nový 5-osový DOOSAN CNC Stroj

Z dôvodu potreby vyššej flexibility práce v 5-osiach bol zakúpený a inštalovaný nový CNC systém. Séria VC 5AX má vynikajúce možnosti 5-osového rezania, či už pri prácach simultánneho 5-osového obrábania alebo pre tzv. 4+1 aplikácie. S vysoko výkonnými funkciami stroja...