Novinky

Najnovšie informácie

Nový 5-osový DOOSAN CNC Stroj

Nový 5-osový DOOSAN CNC Stroj

Z dôvodu potreby vyššej flexibility práce v 5-osiach bol zakúpený a inštalovaný nový CNC systém. Séria VC 5AX má vynikajúce možnosti 5-osového rezania, či už pri prácach simultánneho 5-osového...

preèítajte si viac
2020 Rozšírenia

2020 Rozšírenia

Pretože plánujeme inštalovať nové pretláčacie lisy, a potrebovali sme väčší priestor na manipuláciu s ťažkými obrobkami a výrobkami, bola postavená nová budova pre tieto účely. Nazvali sme ju "Big...

preèítajte si viac